Forudbetalt begravelse

Det kan for de pårørende være en stor og uforudset udgift at skulle afholde udgifterne til en bisættelse eller begravelse. Derfor tilbyder vi, at du - samtidig med, at du laver Min Sidste Vilje - kan forudbetale et a conto beløb, som helt eller delvist kan dække begravelsesudgifterne. Derved har du selv betalt for bedemandens ydelser og service. Et eventuelt overskud vil naturligvis blive udbetalt til dine nærmeste pårørende, når sagen er afsluttet.

Hvad er en forudbetalt begravelse eller bisættelse?

  • En aftale, som du laver sammen med Min Sidste Vilje, hvor du selv tager stilling til de mange praktiske ting ved din begravelse/bisættelse.

  • En aftale, hvor du helt eller delvist forudbetaler udgifterne til din begravelse/bisættelse.

  • Aftalen kan tegnes ved, at du retter direkte henvendelse til os enten pr. telefon eller ved personlig henvendelse.

  • Som en ekstra tryghed for dig indsættes pengene på en særlig oprettet deponeringskonto i Dronninglund Sparekasse, som er spærret.

  • Denne konto til forudbetalte begravelser eller bisættelser administreres af Dronninglund Sparekasse, og der skal fremvises en dødsattest på den afdøde, før vi kan få pengene frigivet fra deponeringskontoen.

Vi fremsender gerne Min Sidste Vilje og hjælper med at udfylde den. Kvitteringen for det forudbetalte a conto beløb afleveres til dig i det øjeblik, pengene er indsat på vores konto.