Priserne

En bisættelse eller begravelse kan arrangeres på mange måder. Her kan du se to forslag på den billigste løsning:

Der kan vælges mellem løsning A, som er bisættelse, eller løsning B, som er begravelse.

A) Bisættelse - 11.825 kr. inkl. moms
Prisen inkluderer:
Bedemandens honorar
Enkel hvid kiste inkl. indlæg
Kistelægning på sygehus
Sort barkurne
En kørsel (0-20 km)
Transport af urne til kirkegård

B) Begravelse - 11.400 kr. inkl. moms
Prisen inkluderer:
Bedemandens honorar
Enkel hvid kiste inkl. indlæg
Kistelægning på sygehus
En kørsel (0-20 km)

De ovenstående priser omfatter den mest nødvendige bistand ved et dødsfald.

Eksempler på øvrige udgifter:
Rustvognskørsel udover 20 km (km-takst).
Kistelægning bopæl: 1250 kr.
Kistepynt fra: 500 kr.

Dødsannonce i Nordjyske Stiftstidende fra: 1200 kr.
Dødsannonce i Lokalavisen Frederikshavn fra: 600 kr.
Dødsannonce Kanal Frederikshavn fra: 600 kr.

Kaffebord fra: 60 kr. pr pers.
Krematorieafgift: 2800 kr.
Gravsten fra: 4800 kr.
Kirkegård: Meget forskelligt - ring for mere information. Vi gør dog opmærksom på, at udgifterne til kirkegården er væsentligt højere for begravelse end bisættelse

Økonomisk hjælp til bisættelsen/begravelsen:
Begravelseshjælp fra kommunen: 0 – 10.100 kr. afhængig af formueforhold.
Begravelseshjælp Sygeforsikringen Danmark gruppe 1 eller 2: 1400 kr.
Vær opmærksom, at nogle fagforeninger har begravelseshjælp.