Den første kontakt

Bedemandens fornemmeste opgave er at møde de efterladte og give den bedst mulige vejledning, så disse kan sørge og alligevel være i stand til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med bisættelse/begravelse.

Når bedemanden og de pårørende mødes til en samtale, er der en række ting, der skal tales om og træffes beslutning om. Denne samtale kan naturligvis også føres pr. telefon eller e-mail, hvis de pårørende ikke har mulighed for at være personligt til stede.

Her er det vigtigt, at det først afklares, om der er tale em en bisættelse (brænding) eller en begravelse (jordbegravelse). Derefter skal der tages stilling til, hvor og hvornår handlingen skal foregå. Har den afdøde udfyldt Min Sidste Vilje tages denne frem, og vi følger de retningslinjer, der allerede er bestemt. Hvis der ikke er lavet Min Sidste Vilje, tager vi udgangspunkt i de efterladtes ønsker.

Når en handling skal planlægges, er der flere aktører, der skal samarbejde. De primære er de pårørende, bedemanden, kirkekontoret/præsten og lægen. De sekundære er pleje-/hospitalspersonale mm. 

Derudover er det muligt, at der også er et samarbejde med stenhuggeren, blomsterhandleren, graveren, avispersonalet og personalet på det sted, hvor en evt. mindesammenkomst skal afholdes.

Koordinationsarbejdet er omfattende, men det er dét, som bedemanden tager sig af, og udgangspunktet er altid at give de efterladte den bedst mulige vejledning og hjælp.

Der kan i enkelte tilfælde være et samarbejde med politiet, embedslægen, rejseforsikringsselskaber eller udenlandske bedemænd.